โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเรียนรูปแบบ On-Site ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 47) 18 พ.ค. 65
การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องสำนักงาน ห้องเรียน งบประมาณปี 2565 (อ่าน 44) 16 พ.ค. 65
ประชุมครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 38) 16 พ.ค. 65
ต้อนรับฝ่ายบริหารและคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลนครปฐม (อ่าน 43) 11 พ.ค. 65
ต้อนรับคณะทำงานจากศูนย์ป้องกันโรคติดต่อตรวจประเมินความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 43) 11 พ.ค. 65
ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ่าน 42) 11 พ.ค. 65
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบางหลวงวิทยา (อ่าน 101) 27 เม.ย. 65
ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่สู่โรงเรียนบางหลวงวิทยา (อ่าน 105) 27 เม.ย. 65
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2565 (อ่าน 146) 07 เม.ย. 65
คณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่น 14 (อ่าน 174) 04 เม.ย. 65
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 143) 29 มี.ค. 65
ศปก.อ.บางเลน และ ศปก.ต.บางหลวง (คณะสาธารณสุข) เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 156) 29 มี.ค. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมเป็นผู้ฝึกสอนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์” (อ่าน 153) 29 มี.ค. 65
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) (อ่าน 248) 19 มี.ค. 65
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2565 (อ่าน 260) 15 มี.ค. 65
การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 273) 09 มี.ค. 65
นักเรียนเข้าเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (อ่าน 323) 04 ก.พ. 65
การตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 295) 03 ก.พ. 65
โครงการค่ายส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬา (กีฬาภายใน) (อ่าน 341) 03 ก.พ. 65
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนตามปกติ (Onsite) (อ่าน 992) 20 ม.ค. 65
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 เข้ารับพระราชทานทุนฯ (อ่าน 975) 20 ม.ค. 65
สวัสดีปีใหม่ 2565 กับผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียนบางหลวงวิทยา (อ่าน 974) 20 ม.ค. 65
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 (อ่าน 968) 20 ม.ค. 65
กิจกรรมคริสต์มาส 2564 (อ่าน 938) 20 ม.ค. 65
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 เข้ารับฟังโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (อ่าน 985) 20 ม.ค. 65
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2564 (อ่าน 264) 14 ธ.ค. 64
การตรวจคัดกรอง ATK ระดับชั้นม.ปลาย และสุ่มตรวจ ATK ครู บุคลากร และผู้ประกอบการ (อ่าน 227) 14 ธ.ค. 64
การตรวจคัดกรอง ATK ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 285) 14 ธ.ค. 64
เปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบ (On Site) ระดับมัธยมปลาย และตรวจคัดกรอง ATK (อ่าน 337) 23 พ.ย. 64
รับการตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบ (On Site) (อ่าน 257) 23 พ.ย. 64
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่าน Google Meet (อ่าน 294) 23 พ.ย. 64
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 261) 23 พ.ย. 64
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร (อ่าน 300) 05 พ.ย. 64
การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนแบบ On Site (อ่าน 311) 04 พ.ย. 64
การมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 297) 04 พ.ย. 64
การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 302) 03 พ.ย. 64
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบ 1 ปี (ครั้งที่ 2) (อ่าน 289) 03 พ.ย. 64
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2564 (อ่าน 261) 30 ต.ค. 64
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนโรงเรียนบางหลวงวิทยา (อ่าน 260) 29 ต.ค. 64
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนโรงเรียนบางหลวงวิทยา (อ่าน 244) 28 ต.ค. 64