โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม "คุรุชน คนคุณธรรม" โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 35) 29 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม "ยุวชน คนคุณธรรม" โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 22) 29 ก.ย. 65
การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด “มัธยมสัมพันธ์ อ.บางเลน” ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 35) 28 ก.ย. 65
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) ตามเกณฑ์ ว9/2564 PA (อ่าน 54) 17 ก.ย. 65
กิจกรรมทัศนศึกษาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้น ม.1-6 (อ่าน 59) 17 ก.ย. 65
โครงการ Learning on the Go! โดยมูลนิธิเอชพี บริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) (อ่าน 55) 09 ก.ย. 65
การมอบทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565 (อ่าน 78) 05 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 กีฬาวูซู (ประลองยุทธ) ในระดับภาค ณ จังหวัดสุพรรณบุรี (อ่าน 74) 05 ก.ย. 65
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร (MOU) (อ่าน 70) 03 ก.ย. 65
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนสิงหาคม 2565 (อ่าน 99) 30 ส.ค. 65
12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา (อ่าน 117) 12 ส.ค. 65
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 124) 27 ก.ค. 65
การแข่งขันกีฬาวูซู (ประลองยุทธ์) รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดนครปฐม (อ่าน 168) 20 ก.ค. 65
การแข่งขันกีฬาภายใน (แสด-ดำ เกมส์) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 184) 05 ก.ค. 65
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 176) 17 มิ.ย. 65
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 170) 17 มิ.ย. 65
กิจกรรมการอบรมวินัยจราจรและยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 223) 10 มิ.ย. 65
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (อ่าน 235) 10 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี (อ่าน 191) 02 มิ.ย. 65
ผู้อำนวยการจัดประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 206) 26 พ.ค. 65
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 204) 26 พ.ค. 65
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ในภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 189) 26 พ.ค. 65
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 174) 24 พ.ค. 65
การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 172) 24 พ.ค. 65
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเกียรติยศ โครงการบัวพุทธธรรม ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 163) 24 พ.ค. 65
การเปิดเรียนรูปแบบ On-Site ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 203) 18 พ.ค. 65
การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องสำนักงาน ห้องเรียน งบประมาณปี 2565 (อ่าน 187) 16 พ.ค. 65
ประชุมครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 194) 16 พ.ค. 65
ต้อนรับฝ่ายบริหารและคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลนครปฐม (อ่าน 177) 11 พ.ค. 65
ต้อนรับคณะทำงานจากศูนย์ป้องกันโรคติดต่อตรวจประเมินความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 166) 11 พ.ค. 65
ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ่าน 170) 11 พ.ค. 65
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบางหลวงวิทยา (อ่าน 255) 27 เม.ย. 65
ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่สู่โรงเรียนบางหลวงวิทยา (อ่าน 250) 27 เม.ย. 65
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2565 (อ่าน 288) 07 เม.ย. 65
คณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่น 14 (อ่าน 320) 04 เม.ย. 65
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 284) 29 มี.ค. 65
ศปก.อ.บางเลน และ ศปก.ต.บางหลวง (คณะสาธารณสุข) เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 299) 29 มี.ค. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมเป็นผู้ฝึกสอนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์” (อ่าน 280) 29 มี.ค. 65
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) (อ่าน 414) 19 มี.ค. 65
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2565 (อ่าน 402) 15 มี.ค. 65
การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 433) 09 มี.ค. 65
นักเรียนเข้าเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (อ่าน 466) 04 ก.พ. 65
การตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 445) 03 ก.พ. 65
โครงการค่ายส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬา (กีฬาภายใน) (อ่าน 495) 03 ก.พ. 65
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนตามปกติ (Onsite) (อ่าน 1115) 20 ม.ค. 65
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 เข้ารับพระราชทานทุนฯ (อ่าน 1087) 20 ม.ค. 65
สวัสดีปีใหม่ 2565 กับผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียนบางหลวงวิทยา (อ่าน 1096) 20 ม.ค. 65
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 (อ่าน 1101) 20 ม.ค. 65
กิจกรรมคริสต์มาส 2564 (อ่าน 1059) 20 ม.ค. 65
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 เข้ารับฟังโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (อ่าน 1113) 20 ม.ค. 65