โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนธันวาคม 2565 (อ่าน 101) 13 ธ.ค. 65
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 14 ของสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อ่าน 121) 07 ธ.ค. 65
แสดงความยินดีแด่ ผอ.เอกราช อยู่ฤกษ์ ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ (อ่าน 124) 07 ธ.ค. 65
ศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ (อ่าน 128) 07 ธ.ค. 65
การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก "KEEP THE WORLD" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ Sustainable Development Goals (อ่าน 128) 04 ธ.ค. 65
ร่วมแสดงความยินดีกับ นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา (อ่าน 86) 02 ธ.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตคสามัตตีมุขมาตย์ (อ่าน 83) 02 ธ.ค. 65
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ (อ่าน 81) 02 ธ.ค. 65
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา (อ่าน 84) 02 ธ.ค. 65
การประกวดแข่งขันระดับนักเรียน งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565 (อ่าน 125) 01 ธ.ค. 65
ลงพื้นที่หาแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมขังภายในโรงเรียน (อ่าน 99) 30 พ.ย. 65
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนพฤศจิกายน 2565 (อ่าน 102) 30 พ.ย. 65
มอบเกียรติบัตรรางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" ปีการศึกษา 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 74) 29 พ.ย. 65
นักเรียนรับเกียรติบัตรรางวัล เนื่องในกิจกรรมโครงการ 5 ส ประกวดการทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 80) 29 พ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียนกราบสักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน (อ่าน 70) 28 พ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียนกราบลาและขอคำอวยพรจา่กผู้ใหญ่ผู้มีอุปการคุณ (อ่าน 65) 28 พ.ย. 65
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยความรักและอบอุ่น (อ่าน 63) 28 พ.ย. 65
กิจกรรมรับการตรวจหาสารเสพติดบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตามหนังสือจังหวัดนครปฐมที่ นฐ0018.2/ว1880 (อ่าน 81) 24 พ.ย. 65
กิจกรรมตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อ่าน 92) 18 พ.ย. 65
กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 87) 15 พ.ย. 65
กิจกรรมติวเข้มสอบธรรมะ นักเรียนชั้น ม.ต้น ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 82) 14 พ.ย. 65
ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง ครูรัมภรดา จันทร์สุข ในโอกาสไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพฯ (อ่าน 174) 13 พ.ย. 65
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 87) 11 พ.ย. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (ปีการศึกษา 2566 - 2568) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 260) 04 ต.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม "คุรุชน คนคุณธรรม" โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 264) 29 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม "ยุวชน คนคุณธรรม" โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 219) 29 ก.ย. 65
การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด “มัธยมสัมพันธ์ อ.บางเลน” ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 245) 28 ก.ย. 65
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) ตามเกณฑ์ ว9/2564 PA (อ่าน 234) 17 ก.ย. 65
กิจกรรมทัศนศึกษาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้น ม.1-6 (อ่าน 235) 17 ก.ย. 65
โครงการ Learning on the Go! โดยมูลนิธิเอชพี บริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) (อ่าน 234) 09 ก.ย. 65
การมอบทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565 (อ่าน 238) 05 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 กีฬาวูซู (ประลองยุทธ) ในระดับภาค ณ จังหวัดสุพรรณบุรี (อ่าน 244) 05 ก.ย. 65
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร (MOU) (อ่าน 240) 03 ก.ย. 65
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนสิงหาคม 2565 (อ่าน 249) 30 ส.ค. 65
12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา (อ่าน 276) 12 ส.ค. 65
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 285) 27 ก.ค. 65
การแข่งขันกีฬาวูซู (ประลองยุทธ์) รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดนครปฐม (อ่าน 327) 20 ก.ค. 65
การแข่งขันกีฬาภายใน (แสด-ดำ เกมส์) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 340) 05 ก.ค. 65
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 326) 17 มิ.ย. 65
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 324) 17 มิ.ย. 65
กิจกรรมการอบรมวินัยจราจรและยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 385) 10 มิ.ย. 65
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (อ่าน 380) 10 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี (อ่าน 346) 02 มิ.ย. 65
ผู้อำนวยการจัดประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 358) 26 พ.ค. 65
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 351) 26 พ.ค. 65
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ในภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 344) 26 พ.ค. 65
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 329) 24 พ.ค. 65
การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 332) 24 พ.ค. 65
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเกียรติยศ โครงการบัวพุทธธรรม ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 317) 24 พ.ค. 65
การเปิดเรียนรูปแบบ On-Site ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 347) 18 พ.ค. 65