โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบแนบใบเสร็จงานการเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 40.47 KB 123294
ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 123543
ขออนุมัติยืมเงินโรงเรียนบางหลวงวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 181.5 KB 123376
ใบสำคัญรับเงิน (งานการเงิน) Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 123557
อนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณพ.ศ.2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 171 KB 123458
แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติราชการ(ฟอร์มเขียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 318.45 KB 123209
แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติราชการ(พิมพ์) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.1 KB 123452